menu

Mats Skjævesland Vium

Pangsjonist, Kostyme


Ridder av Den Gyldne Kat fra 2015


Tatt opp: 2011

Produksjonserfaringer

Kostymedesigner , skuespiller og KUPkoordinator i KUP (V2014)
Kostymedesigner i Jubalong (UKA-13)
Kostymedesigner i Den Lille Prinsen (H2012)
Scenearbeider i Omformarar Omatt (H2012)
Kostymedesigner i Omformarar – eit karakterdrama av Mikkel Bukt (V2012)
Kostymesyer i Revyturné (V2012)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Imiti (UKA-11)
Kostymesyer i KUP (V2011)