menu

Brynhild Risnes

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2016

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i The Breakfast Club (V2019)
Kulissebygger i Grease (H2018)
Scenograf i The Box (ISFiT-17)
Kulissebygger i Under terapi (H2016)
Kulissebygger i En maler kommer sjelden alene (V2016)
Myggslusk i LURIFAX (UKA-15)