menu

Maren Teresa Johansen

Pangsjonist, Kostyme




Tatt opp: 2011

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Youth/Within/Bus (ISFiT-13)
Lyddesigner og kostymesyer i Den Lille Prinsen (H2012)
Kostymesyer i KUP (V2012)
Kostymedesigner i Impro Schmimpro (UKA-11)
Kostymesyer i Hjem, kjære hjem (V2011)