menu

Daniel Amundsen Damvall

Veteran, Skuespill
Tatt opp: 2017

Erfaringer

Webgjengis i 2019
Arkivar i 2019
Ballerina i 2019
Hybelgjengis i 2019
PR-gjengis i 2019
Webgjengis i 2018
Hybelgjengis i 2018
KUPer i Samf? (V2020)
Regissør i Karlsson på taket (UKA-19)
Skuespiller i The Breakfast Club (V2019)
Skuespiller i KUP (V2018)
Skuespiller i Ta-De-Du! (UKA-17)
KUPer (17. mai) i KUP (V2017)
KUPer (ISFiT ledervalg) i KUP (V2017)