menu

Daniel Amundsen Damvall

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2017

Gjengerfaringer

Arkivar og webgjengis i 2020
Arkivar og webgjengis i 2019
Webgjengis i 2018

Produksjonserfaringer

KUPer i Samf? (V2020)
Regissør i Karlsson på taket (UKA-19)
Skuespiller i The Breakfast Club (V2019)
Skuespiller i KUP (V2018)
Skuespiller i Ta-De-Du! (UKA-17)
KUPer (17. mai) og KUPer (ISFiT-ledervalg) i KUP (V2017)