menu

Christian Bakke

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2002

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2005
Arkivar og webgjengis i 2004

Produksjonserfaringer

Produsent i Lysmenn Filmprosjekt STV-SIT (2005)
Produsent (assistent) i Tolvskillingsoperaen (H2002)
Kulissebygger i Tut & kjør (V2002)