menu

Ole Christian Frøystad

UKA
Tatt opp: 2007

Erfaringer

Konsulent i Imiti (UKA 2011) (UKA-11)
Konsulent i Hei, ny dag (H2010)
Oberst i Skabaré (UKA 2009) (UKA-09)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Manifest (UKA 2007) (UKA-07)