menu

Anna-Christin Berger Eskeland

Veteran, Kulisse
Tatt opp: 2019

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Sidespringerne (V2022)
Forfatter , kulissebygger (pappkonsulent) og musiker (trekkspill, pauke) i Juraparken (H2021)
Kostymesyer i Peter Pan (UKA-21)
Kulissebygger i Spring Awakening (H2020)
Regissør i Neshornet (V2020)
Kulissebygger i Nor (UKA-19)
Kulissebygger i Komatøsen (V2019)