menu

Erlend Flinstad Harbo

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2017

Produksjonserfaringer

Skuespiller ("Kenickie") i Grease (H2018)
Skuespiller (Ridefogden) i Erasmus Montanus (V2018)
Skuespiller i Ta-De-Du! (UKA-17)
KUPer (17. mai) og KUPer (ISFiT-ledervalg) i KUP (V2017)