menu

Eirin Wågan

Veteran, Skuespill
Tatt opp: 2019

Produksjonserfaringer

Skuespiller (Umbra) i Skyggen av et liv (UKA-21)
Skuespiller i Samf? S2 (V2021)
Forpleier i Spring Awakening (H2020)
KUPer i KUP på 17. mai (V2020)
Regissør i 24 mislykka nordmenn (V2020)
Regissør i Nor (UKA-19)
Skuespiller i KUP (V2019)