menu

Magnus Kolberg Eriksen

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2010

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2012

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Revykafé (UKA-13)
Forfatter i Jubalong (UKA-13)
Skuespiller (Scheffler) i The Ugly One (V2012)
Skuespiller i Revykafé (UKA-11)
Skuespiller i Impro Schmimpro (UKA-11)
Forfatter i Imiti (UKA-11)
Skuespiller i KUP (V2011)
Skuespiller i Hei, ny dag (H2010)
Skuespiller (Ole) i Faust og reklamekabareten (V2010)