menu

Tori Klakegg Mæhlum

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2009

Gjengerfaringer

Nestleder i 2010

Produksjonserfaringer

Scenograf i Seniorskvadronen (UKA-11)
Festtale i Bokslepp (H2010)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Skabaré (UKA-09)
Kostymesyer i KUP (V2009)