menu

Tori Klakegg Mæhlum

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2009

Produksjonserfaringer

Scenograf i Seniorskvadronen (UKA-11)
Festtale i BOK-slepp (H2010)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Skabaré (UKA 2009) (UKA-09)
Kostymesyer i KUP (V2009)