menu

Ida Sara Johnsen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2015

Produksjonserfaringer

Inspisient (assistent) i 24 mislykka nordmenn (V2020)
Inspisient i Vivillé (UKA-19)
Kulissebygger i KUP (V2019)
Kulissebygger i Grease (H2018)
Statist (Bygdefolk) i Veita – Evita på trøndersk (H2017)
Kulissebygger i Alt var dritt, så ble det verre (UKA-17)
KUPer i KUP (H2016)
Kulissebygger i Sånne som oss (H2016)
Kulissebygger i En maler kommer sjelden alene (V2016)
Kulissebygger i Cirka absolutt nesten krusedull (UKA-15)
Kulissebygger i Kulde (V2015)