menu

Anja Márjá Nystø Keskitalo

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2016

Gjengerfaringer

Kostymesjef i 2019

Produksjonserfaringer

KUPer i Samf? (V2020)
Inspisient i Grease (H2018)
Kostymesyer (konsulent) i Erasmus Montanus (V2018)
Kostymekoordinator i Ta-De-Du! (UKA-17)
Kostymesyer i Sånne som oss (H2016)
Kostymesyer i Og dermed var det ingen (V2016)
Kostymesyer (arbeidsleder) i LURIFAX (UKA-15)