menu

Frøydis Hauge

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2000

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2001

Produksjonserfaringer

Kostymedesigner og kostymesyer i Disney Killer (2002)
Kostymesyer i Tut & kjør (V2002)
Kostymesyer i Det andre kinnet til (UKA-01)
Produsent i Lundamo Motell 2 (2001)
Kostymesyer i Rompetryne (V2001)
Kostymesyer i Den gyldne katt - jubileumsrevy (H2000)
Kulissebygger i Lundamo Motell (2000)