menu

Ragnhild Sleire Øyen

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 1998

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 1999

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Den skallede sangerinnen (V2000)
Skuespiller i Madonna Makaber (UKA-99)
Skuespiller i Måken (1999)
Skuespiller (Gammel dame) i Fisk (1998)
Scenearbeider i Alt er sex (UKA 1997) (UKA-97)