menu

Gislaug Edland Loddgard

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2005

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Fruen fra havet (H2006)
KUPkoordinator i KUP (V2006)
Skuespiller i Prøvekanin - En annerledes filmopplevelse (UKA-05)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Origo (UKA-05)