menu

Tore Tunold

Pangsjonist, Skuespill


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1963
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1961


Tatt opp: 1959

Produksjonserfaringer

Skuespiller ("Don Lopez") i Mohrens sista suck (H1964)
Skuespiller i Kissmett (UKA-63)
Skuespiller i Filliputt (UKA-61)
Skuespiller ("Smithers") i Keiser Jones (V1961)
Skuespiller i Kavalkad' (H1960)
Skuespiller i Hagefesten (V1960)
Skuespiller (heltetenor) i Jeg er bruden (V1960)
Skuespiller i Krakatitt (UKA-59)