menu

Thea Louise Mohagen Lekang

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2018

Produksjonserfaringer

Dramaturg i Spring Awakening (H2020)
Skuespiller i Vivillé (UKA-19)
Skuespiller i KUP (V2019)
Skuespiller ("Sandy") i Grease (H2018)
Skuespiller i KUP (V2018)