menu

Marte Stalsberg

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2018

Produksjonserfaringer

KUPer i Samf? (V2020)
Kostymesyer i Vivillé (UKA-19)
Kostymedesigner i The Breakfast Club (V2019)
Kostymesyer i Grease (H2018)
Kostymesyer i Ta-De-Du! (UKA-17)