menu

Kathrine Hov

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2008

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2011
PR- og produksjonskoordinator i 2010

Produksjonserfaringer

Billettansvarlig i Revyturné (V2012)
Forfatter (leder) i Seniorskvadronen (UKA-11)
Kulissebygger i Closer (ISFiT-11)
Produsent i Faust og reklamekabareten (V2010)
Produsent i Krutt og tåfis (UKA-09)
KUPkoordinator i KUP (H2008)
Kostymesyer i KUP (V2008)