menu

Viel Nyborg Carlsen

Veteran, Skuespill
Tatt opp: 2017

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Vivillé (UKA-19)
Skuespiller i The Breakfast Club (V2019)
KUPkoordinator (assistent) i KUP (V2018)
Skuespiller i Ettermæle (UKA-17)
Skuespiller ("Zepo") i Frokost i det grønne (V2017)