menu

Stig Egede-Nissen

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1933Gjengerfaringer

Teatersjef (Vår) i 1933
Teatersjef i 1932

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Næmesis (UKA-33)
Skuespiller i Mammon-Ra (UKA-31)