menu

Julie Hafsås

Inaktiv, Kulisse
Tatt opp: 2014

Produksjonserfaringer

Lyddesigner , kulissebygger og scenearbeider i KUP (V2014)
Kulissebygger i Jubalong (UKA-13)