menu

Jacob Nordin Andresen

Veteran, Skuespill
Tatt opp: 2018

Erfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2021
Arkivar i 2021
Rekvisittansvarlig i 2021
Filmgjengis i 2021
Hybelgjengis i 2021
Skuespiller i Kansellert over en lav sko (V2021)
Skuespiller i Mord over en lav sko (V2021)
Skuespiller ("Herr Knochenbruch", "Dieter") i Spring Awakening (H2020)
KUPer i Samf? (V2020)
Skuespiller i Neshornet (V2020)
Skuespiller i Nor (UKA-19)
Forfatter i Komatøsen (V2019)
Skuespiller i KUP (V2019)
Skuespiller (Rasmus Berg / Erasmus Montanus) i Erasmus Montanus (V2018)