menu

Nora Bremnes Rasmussen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2014

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Cirka absolutt nesten krusedull (UKA-15)
Kulissebygger i Peer! (H2014)
Skuespiller i KUP (V2014)