menu

Christer Heen Skotland

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2008

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i JubileumsKUP (H2010)
Skuespiller (Bartender) og Sufflør i Hurlumhei (V2010)
Produsent og skuespiller (Landon, Mann i butikk) i Buktsjåing – Baywatch på nynorsk (V2010)
Kostymesyer i JubileumsKUP (V2010)
Kostymesyer i Krutt og tåfis (UKA-09)
Kostymedesigner i Helt enkelt suksess (V2009)
Inspisient i KNAKK (H2008)
Kostymesyer i KUP (V2008)