menu

Abelone Torp

Veteran, Kulisse
Tatt opp: 2018

Gjengerfaringer

Arkivar i 2021
Arkivar i 2020
Hybelsjef i 2019

Produksjonserfaringer

Inspisient i Rom rives (V2022)
Publikumsvert i Juraparken (H2021)
Inspisient i Grease (H2018)
Kulissebygger i KUP (V2018)