menu

Rikke Bie

Inaktiv, Skuespill
Tatt opp: 2016

Produksjonserfaringer

Regissør (assistent) i Under terapi (H2016)
Skuespiller ("Sonja") i En maler kommer sjelden alene (V2016)