menu

Andreas Gaustad

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2017

Gjengerfaringer

Arkivar i 2018

Produksjonserfaringer

Regissør i Vivillé (UKA-19)
Skuespiller ("Doody") i Grease (H2018)
Skuespiller i KUP (V2018)
Forfatter og skuespiller i Ta-De-Du! (UKA-17)