menu

Ragnhild Lian Solbak

Pangsjonist, Kostyme


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 2010
Ridder av Den Gyldne Kat fra 2007


Tatt opp: 2004

Gjengerfaringer

Arkivar i 2009
Arkivar i 2008
Hybelsjef i 2006

Produksjonserfaringer

Forfatter (Redaktør) i Bokslepp (H2010)
Suppesnupp i Naar vi døde vaagner VII (UKA-09)
Kostymedesigner i Disney-Killer (ISFiT-09)
Kostymesyer i Julesnapperen (UKA-08)
Kostymesyer i Lilleskogen (V2008)
Produsent i Rens (UKA-07)
Kostymedesigner i Origo (UKA-05)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Lysmenn Filmprosjekt STV-SIT (2005)
Kostymedesigner i A Clockwork Orange (H2004)
Kostymesyer i Gata (V2004)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Glasur (UKA-03)