menu

Embla Degrum

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2000

Produksjonserfaringer

Scenearbeider i Midt-UKA (H2000)
Kulissebygger i Vepsen (H2000)
Rekvisitør i Tre syke søstre (V2000)