menu

Erik Sørnes Agerup

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2007

Produksjonserfaringer

Konsulent i Hei, ny dag (H2010)
Oberst i Skabaré (UKA 2009) (UKA-09)
Kulissebygger i KNAKK (H2008)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Manifest (UKA 2007) (UKA-07)
Kulissebygger i Stor ståhei for ingenting (V2007)