menu

Tale Bærland

MG

Produksjonserfaringer

Kostymekoordinator i Razzmatazz (UKA-21)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Vivillé (UKA-19)
Markedsfører i Peer! (H2014)