menu

Julie Waaler

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2022

Gjengerfaringer

Økonomisjef i 2023

Produksjonserfaringer

Kostymekoordinator i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymedesigner i Urinetown (H2022)
Kostymesyer i Rom rives (V2022)