menu

Randi Sjursen

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2022

Gjengerfaringer

PR- og produksjonskoordinator i 2023

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (arbeidsleder) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymesyer i Urinetown (H2022)
Kostymesyer i Rom rives (V2022)