menu

Fredrik Fossan-Waage

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2022

Gjengerfaringer

Hybelsjef (vår) i 2023

Produksjonserfaringer

Skuespiller ("Tarkin") i STJERNEKRIGANE (V2023)
Skuespiller ("Arne Christensen") i Lundamo Motell – The Return (H2022)
Kulissebygger (Arbeidsleder) i Urinetown (H2022)
Kulissebygger i Sidespringerne (V2022)