menu

Anna Indregard

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2023

Gjengerfaringer

Kostymesjef i 2024

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (arbeidsleder) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymesyer i Småborgerbryllup (V2023)