menu

Hjemve

fra Bing Bang (UKA-1925)

![](uka/1925_bing_bang.jpg)Nyinnspilling med Harald "Pætti" Skagen fra 1968.

Teksten er skrevet av Odd Nansen. Fra [Studentersamfundet i Trondhjem gjennem
25 år](index.asp?vis=SIT%201910-35): Den udødeligste visen av de mange gode
fra «Bing-Bang» er dog kanskje den hvor en stakkars trønder udi fremmed land
(Pætti) tolker sin lengsel og hjemvé. Det er ingen overdrivelse å si at dette
refreng blev folkevise i Trondhjem.

Æ e født i Trondhjem uti Sanden,
og siden har æ bodd der al mi ti´,
og Trondhjem er en by som ingen anden,
det trur æ ganske trøgt at æ kainn si.
Aa ja, æ e saa grænselaust taknæmli,
forde´ at æ e født i slik en by;
der e no alt saa koseli og hjemli´,
slik som den ligg der trøgt og godt i ly.

Refr.: Trondhjem, Trondhjem, at æ reist ifra dæ,
at æ koinne finn paa nokka slekt!
Naar æ tænke paa ka godt du ga mæ
e de´ som æ læste dekt!
Trondhjem, Trondhjem, no æ rætt forstaar dæ,
du min barndoms allerstørste ven!
Undres paa korless det gaar dæ
ka som heinne einn,
aldri reise æ fra dæ igjen!

Nei, bættere, æ tar den første baaten
aa sjer aa kommaa hjæm saa fort æ kainn.
Æ længte jo så æ e´ reint paa graaten,
aa ka æ gjør saa e´ de´ likedan!
Æ e´ saa gla i alt som e´ derhjemme
fra Ilevolden og til Lade gaard;
og Elsterparken kainn æ aildri glemme;
den va´ jo ailti leikeplassen vor!

Refr.