menu

Studentervisen (Tenk om jeg var millionær)

fra Bing Bang (UKA-1925)

![](uka/1925_bing_bang.jpg)Nyinnspilling fra 1967. Teksten er skrevet av Odd
Nansen.

Tenk om jeg var millionær og bodde i et slott.
(ja det var andre greier det, nå bor jeg i et kott)
Dundrende fester
kjempeorkester
som spiller like flott som Maliniack
ak ak,
og alle slottets kjeIderrum var fyldt med øl og vin
og overkokken stod og stegte feite fyllesvin;
lekre fasaner,
bløte divaner,
og en rad med fyldte pengeskrin.
ha ha ha ha ......

Refr.: Her er fest hvor vi har tilhuse
Sving din dusk la homla få suse
La os nu som før
jage hver sorg på før
for som bekjendt
tar en student
ætting med godt humør.

Dengang jeg gik i måneskin til verdens ende hen
møtte jeg en pigelil som vilde bli min ven
pigen var slank
og månen var blank
et hjerte banket sagte mot min frak
ak ak,
og på et lite figenblad holdt guden Amor vagt
passet på at alt som skulde sies nu blev sagt
Med ett var det slutt
for som hun var skutt
kom mora op av jora. - For et syn
ha ha ha ha ......

Refr.

En vårdag sat jeg blek og svettet ved examensbord
og ønsket alle proffene dithen hvor peppern gror,
sovnet så ind
med hånd under kind
og seilet ut i rummet på min krakk
akk — akk —
Det gik så spruten stod om os med proffene ombord,
den værste av dem alle hang jeg efter i en snor,
hevnen er sød
og proffer i nød
er no´ av det jeg aller helst vil ha
ha ha ha ha ......

Refr.

De´r øvet mangt et storverk her i verden rundt omkring
men mot hvad vi skal gjøre blir det hele ingenting
flyvemaskiner
kjempeturbiner
som skal døive alt det gamle makk
ak ak,
berømmelsens og lykkens dører åpner sig for os,
vi skal spende broer helt fra Peking og til Moss.
bygge og tegne
tenke og regne
kan man når man er fra N. T. H.
ha ha ha ha ......

Refr.