menu

Rasmussens vise

fra Mammon-Ra (UKA-31)

Nyinnspilling med Otto Nielsen fra 1967. Han var medlem av forfatterkollegiet
i 1931. Visa ble også brukt i jubileumsrevyen Gjengangere (1980).