menu

Trondhjemsvisen (Men det er no´n ganske få detaljer)

fra Baccarat (UKA-1917)

Nyinnspilling med Per Sjølie fra 1968 (fra Otto Nielsens programserie «Nu
klinger igjennem den gamle stad»).

Fra [Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25
år](index.asp?vis=SIT%201910-35%20krigstid): Selv i den obligate Trondhjem-
sang var det kommet inn en ny tone, krigsstudentenes skepsis og kritikk. Hvert
vers begynner med det gamle skryt til melodi «Santa Lucia», men så plutselig
slår det om.

I Trondhjems gamle by
søker studenten ly
Gammel historie
gir den sin glorie.
Guldet på Domens spir
stolthet og glæde gir.
I traditionens spor
fremgang og trivsel gror

Men det er no´n ganske få detaljer
som jeg ofte syn´s er mindre bra:
Trondhjemssuppe med svesker i,
ugemyttlig politi,
tøveir når vi skal gå på ski,
sølepytter og griseri,
mindre moro på Hjorten di,
lurveleven og krangleri
når jeg drar av med pia mi,
bolignød og optrækkeri,
dom lægger på leia så liddeli
at slikt er leit,
er no´ som alle veit!

Byens små damer vil
jeg si no´ vakkert til.
Mit unge hjerte slår
når de forbi mig går.
De kan vor længsel gi
skjønhet og harmoni,
og deres øine blå
mange forser sig på.

Mlen det er no´n ganske små detaljer,
som jeg ofte syn´s er mindre bra:
Ganske fri for koketteri,
svære støvler med spiker i,
griner på næsa når vi er bli´,
roper på mor når vi kysser di,
kanske litt hjulbent, hvad synes De?
Går hele da´n på konditori,
spiser kaker og slikkeri,
sir aldrig nei når vi når vi vil fri
at slikt er leit,
er no´ som alle veit!

Visdommens tempel
sætter sit stempel
på den kultur som gror
op mot det høie nord.
Høiskolens store mål,
seir over sten og stål,
lokker vort unge sind
mot kundskaps høie tind.

Men det er no´n ganske små detaljer,
som jeg ofte syn´s er mindre bra:
Bokholderi fra fire til ti,
aldrig får vi en time fri,
eksamener altid i urette tid,
slet karakter vil det altid bli,
hører i alt som står med petit,
kjører os rundt i fysik og kemi,
gjemmer bort glassa med spriten i,
og endelig er det en svare stri´
om hvad vi skal hete og hvad vi skal bli
at slikt er leit,
er no´ som alle veit!