menu

Blokkens ansikt (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1963, [Kissmett](index.asp?produksjon=1963_kissmett).

Framført av Kjersti Lie, Haavard Gjestland, Ole Henrik Eriksen, Sverre Aam,
Tore Bye og Truls Gjestland.

Nummeret fortsetter her: [**Juryen / Han skal dømmes**](index.asp?lyd=Juryen -
Han skal dømmes \(Gjengangere\)).