menu

Klubbaften (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er en parodi fra våren 1969.

Framført av Else Barratt-Due, Hilde Roald Bern, Haavard Gjestland, Kjersti
Lie, Lise Beate Siverts, Ole Henrik Eriksen, Sverre Aam, Tore Bye og Torfinn
Carlsen.

Neste nummer:
[ **Dagdrøm**](index.asp?lyd=Dagdrøm - \(Gjengangere\))