menu

Missing links vise

fra Vær-i-tass (UKA-37)

![](uka/1937_var-i-tass.jpg)Nyinnspilling med Rolf Jacobsen fra 1967.

Fra [Studenter i den gamle stad](index.asp?vis=SIT%201910-60): Den
antifascistiske tendens var denne gang ytterligere understreket. Hva revyen
ville fortelle, ble derfor tydelig nok i scenen med «The missing link» som
både var båret oppe av fin artistisk smak og dyp ironi. Mens nordlyset flammet
over ham, følte vi med stigende uro at forskjellen mellom ham og
nutidsmennesket kanskje ikke var så stor som vi hadde innbilt oss.

Jeg er Missing Link. Ja jeg
er stamfar til menneskene på jord.
Folk er stadig efter mig,
men ingen er kommet mig på spor.
Alle lærde lurer: Har jeg kraketær?
Eller horn i siden? Kanskje halefjær?

Ha - ha - ha - ha -

Refr.:
Ingen vet nå hvor Missing Link er gjemt.
Dem graver her, graver der: ja la dem grave!
Ingen skal nok fa se mig inneklemt
i et skap som no´ skrap fra gamle dage.

Jeg er fredløs, - uten hjem.
Jeg får ikke Nansen-pass engang:
Alle vil ha «Stamfar» frem:
dem håper nok jeg ligner Don Juan
Dem fant mig på Sumatra. det var´ke spor av tvil
men så var det bror min, - han Trinil!

Ha - ha - ha - ha -

Refr.:
Ingen vet ---

Larmen mig fra Ila drev,
den ristinga gjorde meg rar
Til helleristning blev hvert brev
og rista brød er´ke mat for en voksen kar
Og da dem drev og grov under Telegrafen gitt
fikk dem nesten tah i beinet mitt

Ha - ha - ha - ha -

Refr.:
Ingen vet ---

Nu er jeg den rene fant
alt jeg eide har dem gravet frem.
Her forleden år forsvant
min siste shilling til British Muse´m.
Men nu har jeg fått hybel med bad og full pensjon
nede i kong Gløshaug´s region

Ha - ha - ha - ha -

Refr.:
Ingen vet ---