menu

Vise ved innvielse av Trondhjems bombesikre kjeller

fra Vær-i-tass (UKA-37)

Nyinnspilling med Rolf Jacobsen fra 1967.

Kilder er ikke sjekket, men det er grunn til å anta at dette handler om «det
underjordiske», altså det offentlige toalettet på Torvet.

Trondhjem jo bestandig er
byen hvor det noe skjer
atter kommer vi med norgespremier´.
Vi har nu fått satt istand
ved hjelp av bisp og fylkesmann
første bombesikre kjeller i vårt land.
Skrevet står: Der skal en kule ril en trønder,
men det klinger ikke lenger riktig bra.

Refr.:
Nu er kuler blitt for små,
vi har bedre motto nå:
Der skal bomber til en trønder av i dag.

Døtre seks og sønner tolv,
en av dem var Tordenskjold,
denne tapre helt med trøndermot i bryst.
Da han på «Galeien» gikk
svensken bittert føle fikk
at Tordenskjolds kanoner lynte langs hans kyst.
Engang sprang han ut i bølgens salte vover
og omkring ham sang kulene sin sang.

Refr.:
Nu er kuler ...

Tordenskjold er vandret hen,
men vi har jo helter enn,
riktignok så kjemper man jo helst med penn.
I Adressa sitter Gnist,
kan´ke like en jurist
og han Skjånes som han tror er korrupist.
Men han skjønte at her kom det an på skytset,
denne gang blev det for smått med en petit.

Refr.:
Nu er kuler ...

Rundt omkring i øst og vest
herjer krigens grumme pest,
derfor er blandt alle lande hjemme best.
Ved vår borgerplikt har vi
skaffet oss et sikkert hi,
hvor vi søke kan i krig og trengselstid.
Nu kan fienden bare spare sig — på kruttet,
nu har byen fått sitt bombesikre rum.

Refr.:
Nu er kuler ...