menu

Barbereren fra Ila

fra Vær-i-tass (UKA-37)

![](uka/1937_var-i-tass.jpg)Nyinnspilling med Arne Vikan og Arne Bratt fra
1967.

Othello: (bass)
Ak, i hvilken stjerne stod det
slik pris skrevet på mitt hode

Carlos: (tenor)
Guld, — hvad er vel det! Gud give
jeg kun kom herfra i live,
Ei i mine leveda´r
vel behandlet mig har
slik slyngel og. barbar

Othello:
Nei, de´rke mulig,
d´er helt utrulig
at det er mig som er blitt skamklippet så gru´lig
Men slikt no´ må man
forstå kan
´ke gå an;
sånn som De klipper
klapper
og klemmer
og klyper mig stakker.
som var så vakker.
Mitt hår forsvant
og månen rant
nu står jeg sant
å si her som en raka fant.

Barber: (bass)
Det var da fanken
om den der manken
på to tre hårstrå skulde volde hjertebanken.

Othello:
Om håra enn var få,
det er da måte på
slik å
barbere,
brodere,
frottere,
frisere,
massere,
grassere,
skalpere,
skamfere en mann.

Thackskiegg: (bass)
Tider er gått,
det siste hurtigtog til Skansen henrullet.
Håret blev grått
og skjegget vokste mens De gikk omkring og sullet.

Carlos:
Tror kanskje De
at jeg skal bli her evig?
Da tar De
fomlete,
famlete,
fusentast,
fryktelig feil.

Barber:
Hvad er min brøst?

Tutti:
At krumme hår på andres hoder er din styrke.

Barber:
Gives ei trøst?

Tutti:
Du har bragt skam og skjendsel over stand og yrke.

Såpegutt: (tenor)
Tross all min bønn
er ei min lønn forhøiet.
Du skulde
klynges
og klenges
og slynges
og slenges ihjel

Barber:
Alt står mot mig, alle mener
døden er hvad jeg fortjener. --
Så hav takk da, kam og knive
for hver gledesstund i livet.
Saks, - gjør du ditt arbeid bra.
Klipp kun livstråden av.
Farvel! - Jeg drar herfra.

Tutti:
Slik fant han døden,
den gode barber i Trondhjem.
Sonet er brøden.
Gid himlen må ta hans ånd hjem.

Såpegutt:
Vi har glemt å tenke
på hvordan det går hans arme enke.
Og han har jo barn, de stakkars små

Carlos:
som nu står på
bakke bar,
og har
ei lenger far.

Tutti:
Det er oss som har forvoldt hans død.
Vi er skyld i barn og kones nød;
nu må vi gi barberbarna brød.

Othello:
Tanker
vanker,
banker;
grå hår mig i skjegget setter.
Søker,
spøker,
øker
angsten i de lange netter.

Tutti:
Han vil spøke,
evig søke
oss med skjebnen kam.