menu

Skapelsen

fra Fandango (UKA-47)

![](uka/1947_fandango.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

Fra [Vår egen lille verden](index.asp?vis=1910-85): Fandango (1947) står i ei
særstilling blant etterkrigsrevyene. I ei tid da landet skulle bygges opp
igjen, og i en by der NTH var et midtpunkt, retter denne revyen en kraftig
advarsel mot det å la seg fascinere for sterkt av teknikken. Forfatterne er
tydelig påvirka av Aldous Huxley og andre likesinnede, og revyen advarer mot
«tekniske roboter» ukritisk bruk av vitenskapen, oppdragere i sin
alminnelighet (foreldre, lærere, agitatorer) og ny opprustning.

Jeg er alltid trøtt og sliten
vondt i hue´ òg,
holder nok slett ikke mål.
Trenger søvn og mat,
er alltid låk og lat,
nei, en skulle være gjort av stål.

Refr.:
Robin, Robin skal vi lage,
det skal bli en grepa kar.
Men´skets ånd og stålets styrke
skal bli hans mor og far.
Uhyre sterk og mandig
eksepsjonelt forstandig.
Ja, en mann
som virk´lig kan
arbeide for folk og land.
Robin, Robin skal vi lage
men´skeånd med kropp og stål.
Med all tidens kløkt og kunnskap
skal vi (nok) nå vårt mål.

Verden vår er full av lengsler
elskov eller hat
menneskenes skrik og skrål.
Lidenskap har preget
vår verden alt for meget,
Nei, en sku´ ha et hjerte gjort av stål.

Refr.:
Robin, Rohin du skal bane
veien for den nye tid.
Robin, Robin med teknikkens
kalde kraft og flid.
Han kan´ke le og smile
behøver aldri hvile,
slag i slag
i stadig jag
arbeider han natt og dag.
Robin, Robin, heng i gutter,
skru ham sammen, gjør ham klar.
Han skal bli et barn av tiden,
(skal) bli en grepa kar.

Vi har slitt og strevet lenge
for å lage ham,
ja, vi har måttet gi tål.
Men nå har vi snart
gjort allting ganske klart,
ja, nå har vi gjort en mann av stål.

Refr.:
Robin, Robin har vi laget
\---
\---
se: Nå rørte han på seg!
Robin, Robin, snart så går du
fram på livets veg.
Intet blir utrolig,
for deg er allting mulig,
hvor du står
og hvor du rår
er du den som alt formår.
Robin, Robin, vitenskapen
skaper her det nye liv.
Tidens krav er kun at mannen
skal bli effektiv.