menu

Brannmannssprøyt

fra Fandango (UKA-47)

![](uka/1947_fandango.jpg)Nyinnspilling med Per Sjølie fra 1967.

Rektinokk så e æ gammel brannmainn,
men likevel så kainn æ no bli harm.
D´e tredve år si´n æ sto i kulissan
før første gang å venta på alarm.
Æ ha hørt mangen rævy å my studentersang,
men æ syns dæm itj e som dæm va før.
No søng dæm itj om ainna enn fart å futt å klang.
for dæm trur de et gammelt, ækt humør.

Refreng:
Itjno e som gamle ting i Trondhjæm,
d´e patina´n som avgjør saken her,
å nye ting må ældes litt før dæm bli populær,
— på gamle minna e Trondhjæm miljonær.
Itjno e som tradisjon i Trondhjæm,
d´e fortidsminnesmerka alt du sjer
som dæm hoill på å kultiver´ å driv å reparer´,
— alt bli gammelt å trøgt å godt, — ka kainn vi ønske mer?

Vær-i-tass å Jazz å Cassa-Rossa
Ra-ta-tah, Bing-Bang å Baccarat
dæm laga mye arti spell på tross a´
dæm itj hadd´ no sånt utstyr som i da´.
De va en annen tone, de va en egen ånd
denne tia da storkaran regjert´,
no syns æ feite glosa å skryt tar overhånd --
å sånt oppkok e bætterdø forsert!

Di forstår at æ kainn bli forbainna
når karan stå å song sånt tøys å toill,
slik at æ ta sprøyta mi i hainda
å bruke a litt mere enn æ skoill.
For kainn da itj studenteran forstå at de itj går
å få laga no nytt i gammel dragt,
dæm må nokk prøv å produser´ no nytt — som om noen år
kainn bli gammelt å godt å anti sagt ...

Refreng:
Itjno e som gamle ting i Trondhjem, o. s. v.