menu

Ouverture

fra Akk-a-mei (UKA-51)

Nyinnspilling fra 1967 med Kringkastingsorkesteret. (Komponist er
sannsynligvis Per Hjort Albertsen.)