menu

Byggstudent Havre

fra Akk-a-mei (UKA-51)

Nyinnspilling med Per Sjølie fra 1967. Tekst Hans Kristiansen.